Dodo(no)manii

Post-referendum. Strategii de pe Bâc au intrat în criză de idei. Referendumul din 19 noiembrie curent, în care li se cerea locuitorilor Chișinăului să răspundă dacă sunt pentru sau contra revocării primarului general, a developat minciuna manipulatoare a diverșilor actori politici. Stânga filorusă, deși deține funcția de președinte al Republicii Moldova, a suferit o înfrângere categorică. De fapt stânga, dar și partidele de pe amestecatul segment de centru al eșichierului politic nu pot obține de mai bine de zece ani controlul politic și administrativ asupra capitalei. Cu toate acestea, se pare că, începând cu anul 2011, votul chișinăuienilor exprimă, mai cu seamă și în măsură crescândă, opțiunea de a fi contra unui eventual primar proeurasiatic și prorus, decât pentru Dorin Chirtoacă. Oricum, primarul liberal a fost ales în această funcție în trei rânduri, ceea ce nu este o realitate de neglijat. Și nevalidarea referendumului de duminică ar putea fi interpretată, adevărat că relativizând și luând în considerare o multitudine de circumstanțe, ca un al patrulea vot pro-Chirtoacă. Cert este că inițiativa socialiștilor nu a fost susținută și imaginea lor forte de acum un an a început să dea fisuri. Pierderea inițiativei PSRM în fața electoratului de la Chișinău nu va putea fi remediată, iar efectele acestei ratări se vor vedea în timp. În acest context, votul de duminică pare a fi un bonus dat proeuropenilor. Să vedem dacă vor fi în stare să beneficieze de situația creată. Liberalii ar avea șanse de relansare, cu o politică reevaluată, vioaie, în ofensivă, pe potriva noilor realități, cu definirea clară, în limbaj modern a priorităților. Ar fi o misiune, nu zic imposibilă, dar cu siguranță extrem de dificilă.
Trecând la alte reacții post-referendum, am remarcat voci bucuroase și priviri galeșe către alegători din partea unor lideri de partide care au văzut, înainte de toate, că nu atât primarul liberal a contat în scrutinul de duminică, cât îndemnurile lor de a nu ieși la referendum. Ei uită sau se fac a nu ști că, din punct de vedere psihologic, numele pe care indivizii și mulțimile s-au focalizat timp îndelungat se reține, undeva într-un ungher tăinuit al memoriei, de unde poate reapărea neașteptat. De aceea bucuria acestor lideri de partide (unele de la guvernare, altele din opoziție, unele mai mici, altele mai mari) mi s-a părut ipocrită. Este clar că primarul are un viitor incert, că are de parcurs un drum dificil prin instanțele de judecată, dar și instanțele au fost somate indirect de rezultatul referendumului. Duminică seara chișinăuienii au dat un semn că am putea evita o nouă cădere sub ruși și că încet-încet ne-am putea mișca înainte. S-a reaprins timid speranța.

Pre-referendum(uri). Un referendum, deși inutil și cu o cheltuială exorbitantă de bani publici (circa nouă milioane!), a fost acceptat cu greu de populație. Dar iată că lucrurile nu s-au oprit aici. S-a declanșat și mai puternic un fel de dorință înverșunată de revanșă, o adevărată manie a referendumurilor. Socialiștii înaintează cu tupeu, trecând pe versantul republicii prezidențiale și al alegerilor anticipate. Se vede că banii le curg gârlă, de vreme ce au împânzit Basarabia de panouri cu chipul înfipt al președintelui. Degringolada continuă. Socialiștii se află în treabă, adună de zor semnături, frământă mintea basarabenilor, hrănind-o cu iluzii și nostalgii. În contextul unui referendum eșuat și al altuia care vrea să scoată Republica Moldova de pe vectorul vestic, câțiva reprezentanți de seamă ai societății civile, bine intenționați probabil, propun și ei un referendum, prin care se vrea anularea legii cu privire la votul mixt. De înțeles această idee, dar anunțată la două zile după eșecul de duminică, când s-au cheltuit atâtea energii și o groază de bani bugetari, ideea îmi pare cel puțin disonantă. Să fie oare societatea civilă în pană de idei? Populația nu intră în nuanțe, realitatea îi unifică pe toți și amestecă păgubos sectorul asociativ cu stânga agitată de interesele Kremlinului, care joacă și grobian, și subtil (pe gustul oricui) în zona intereselor sale geopolitice. Nu cred însă că ceea ce scriu aici ar fi o noutate. Totul stă la suprafață, fără a mai umbla la subsidiar. Acolo cine știe ce se mai pune la cale…

Dodonomanii. Duminica referendumului socialist a fost sărbătorită cu exuberanță și tipic fast sovietic la reședința de stat a președintelui Republicii Moldova. Cu ceva timp în urmă, stăpânul de la Condrița demonstra unor reporteri tv cât de gospodar este, umplându-și beciul cu provizii pentru iarnă. Cui se adresa acel mesaj? Moldovenilor de la țară, bineînțeles, dar și celor cu pivnițe prin Chișinău sau pe la vilele din preajmă. Ce spunea acel mesaj? Că tânărul cuplu prezidențial reprezintă o tipică familie de moldoveni, că sunt „de-ai noștri”, că sunt „ca noi”. O altă secvență de PR a vieții prezidențiale îl arăta pe președinte la casa părintească zdrobind struguri. Este adevărat că ceva nu se lega în acea secvență, mai cu seamă marca și prețul tricoului pe care-l purta (unul de aproape două mii de lei bucata). Dar acest detaliu, ce deconspira făcătura, nu l-o fi observat cei care își concentrară atenția pe cadă și mustuitor. Punctul culminant al bufonadei prezidențiale l-a constituit petrecerea dată duminică, în toiul referendumului, la reședința de la Condrița. Secvențele video conțin plimbări cu autovehicule montane prin pădurea seculară, șorici jupuiți de pe porcul proaspăt pârlit, despre care povestește molfăind încântat un oarecare deputat al Dumei ruse. Dar culmea culmilor și bomboana de pe colivă a fost imnul Rusiei intonat profesionist pe mai multe voci masculine de un cor monahal, de la Mănăstirea Curchi probabil. Pivniță, imnul Rusiei, monahi cu pahare în mână, porc înjunghiat, șorici, Igor Dodon. Nesimțire și sfidare la nivel înalt. Și ce dacă? Doar este președintele ales de popor.

 

http://www.contrafort.md/categorii/manii

Reclame
Publicat în 1, eseu, Politica | Etichetat , , | Lasă un comentariu

„Romanul generației `80” în viziunea prozatorilor: Adrian G. Romila

Adrian G. ROMILA. Generația ’80, dincoace și dincolo de Prut. În: Convorbiri literare, nr. 11, 2017, p.88-89.

cover225x225

Nu că am duce lipsa studiilor despre optzecism, dar Romanul generaţiei ´80 (Cartier, 2014) chiar e un eseu remarcabil, despre care nu ştiu dacă s-a scris relevant, după momentul apariţiei. Universitarul basarabean Maria Şleahtiţchi continuă, prin el, preocupările sale consistente pentru literatura modernă de pe ambele maluri ale Prutului şi încearcă să lege analitic fenomenul celebrei generaţii de un anume tip de imaginar: cel care mizează pe ruperea sîrmei ghimpate dintre cele două teritorii-surori, pe sincronizare, pe europenizare, pe ieşirea din cenuşiul ostracizant al realismului socialist. Cei de după optzecişti n-au făcut decît să culeagă (desigur, cu merite deosebite, proprii şi incontestabile) roadele acestei binevenite guri de liberalizare prin estetic. Iulian Ciocan, Dumitru Crudu, Ştefan Baştovoi, Pavel Păduraru, Liliana Corobca, Alexandru şi Mihail Vakulovski, Vasile Ernu, Oleg Serebrian sînt scriitori „născuţi în URSSS şi afirmaţi în Europa”, pentru care drama dezrădăcinării, experienţa traumatizantă sau benefică a unui loc şi puterea evocatoare a nostalgiei au constituit premisele unei alte literaturi, după 1990.

Maria Şleahtiţchi a ales cîţiva autori estici, români şi basarabeni, prin care să ilustreze paradigma optzecismului, dincoace de Cortina de Fier. Analiza construcţiei, naraţiunii şi a stilului cîtorva opere relevante (romane, mai precis) a stabilit reperele fundamentale ale unei generaţii care a eludat, prin literatură, cenzura şi, implicit, înapoierea ideologică şi culturală impusă în statele fostului lagăr socialist. Astfel, pentru spaţiul estic, în general, au fost abordaţi în carte Andrzej Stasiuk (polonez), Iuri Andruhovici (ucrainean) şi Andrei Makine (rus), pentru cel românesc, Gheorghe Crăciun şi Mircea Cărtărescu, şi pentru cel specific basarabean, mai extins, Vasile Gîrneţ, Vitalie Ciobanu, Nicolae Popa, Emilian Galaicu-Păun, Ghenadie Postolache, Anatol Moraru, Constantin Cheianu şi Val Butnaru. Ei au fost precedaţi indispensabil (susţine autoarea) de şaizeciştii Aureliu Busuioc şi Vladimir Beşleagă, ale căror romane sînt şi ele analizate (faţă de alte genuri, romanul, de altfel, e genul care „pune lumea în iluzie”, de aici opţiunea pentru comentarii de romane, în carte).

Teoretic, spune Maria Şleahtiţchi, putem vorbi de un „postmodernism estic”, uşor deosebit de cel „vestic”. Acesta „are la baza apariţiei şi existenţei sale alte situaţii şi motivaţii. El se manifestă ca o ideologie anti-stînga, împotriva politicilor şi propagandei comuniste şi face uz de aceleaşi concepte antitotalitare. Ţinta lui, pe lîngă cea a surogatelor economice, este şi de natură ideologică”. Toţi scriitorii care s-au lansat în perioada deschiderii gorbacioviste au format „generaţia ´80”, în zona sovietică, „s-au sincronizat în spaţiul sistemului de valori europene şi au făcut uz de aceleaşi metode şi tehnici de scriere a literaturii, a romanului, în mod special”. Specificitatea acestor prozatori, faţă de omologii lor vestici, a ţinut de „calitatea” socială şi politică a realităţii folosite ca material estetic şi de raportarea eului-narator la lume (preponderent autobiografică), de aici pseudo-memorialistica, carnavalescul, corporalitatea, ambiguitatea, fractalicul, utopia şi distopia imaginarului romanesc din est. Apoi, din aceeaşi obsesie textualistă ca-n Occident (Franţa, cu precădere, e sursa influenţelor pe ambele maluri ale Prutului), scriitorii optzecişti au fost polivalenţi, adică s-au manifestat ca poeţi, prozatori, istorici şi teoreticieni literari. „Jocul cu textul, instituirea unei adevărate dramaturgii a textului, modelarea trupului lui de mucava, automodelîndu-se pe sine ca autor într-o reciprocitate de natură ancestrală, au luat forme din cele mai neaşteptate. Optzeciştii au creat în interiorul paradigmei postmoderniste o adevărată autarhie a scriiturii ca ţesut viu, a corporalităţii ei feminine prin excelenţă, lansînd în felul acesta o adevărată concepţie estetică. Romancierii generaţiei ´80 au dezvoltat teoria Tel-Quel-ismului şi au proiectat în cărţile lor un amplu spectacol de limbaj, în care scriitura şi textul au devenit eroii centrali”. În spaţiul basarabean, lucrul s-a întîmplat şi mai devreme prin precursori ca Ion Druţă (Balade din cîmpie), Aureliu Busuioc (Singur în faţa dragostei), Vladimir Beşleagă (Zbor frînt), Vasile Vasilache (Povestea cu cocoşul roşu). Toţi patru, susţine autoarea, au dat o replică realismului socialist prin formule narative noi şi printr-o scriitură anti-sistem şi toţi au dus literatura basarabeană într-o nouă vîrstă, desăvîrşită de generaţia următoare. Cred că şi-n cazul literaturii strict româneşti, aş adăuga, putem vorbi, analog, de precedente şaizeciste, la capitolul înnoirilor de formule anticipative, dacă ne gîndim la un Marin Preda (cu Cel mai iubit dintre pămînteni) sau Augustin Buzura (cel din Feţele tăcerii).

Bine armată conceptual asupra postmodernismului, inclusiv prin teoreticieni ruşi ai fenomenului, Maria Şleahtiţchi a dat, ca de obicei, o carte substanţială despre ultima generaţie literară a comunismului şi despre literatura postbelică, în general.

http://convorbiri-literare.ro/?p=8885

Publicat în critică literară, Literatura, Receptare | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

„Romanul generației `80” în viziunea criticii: Nina Corcinschi

 

Nina CORCINSCHI. Romanul optzecist în căutare şi afirmare. În: Philologia, nr. 5-6, 2017, p. 141-142.

cover225x225

Cum bine se ştie, scriitorii optzecişti au fost prima generaţie care şi-a asumat conştient şi programatic procedeele postmoderniste. Au avut un rol esenţial în cel puţin câteva direcţii: impunerea textualismului în stil Tel Quel, cu tot ce presupune acesta, şi returul intimităţii, dar al unei intimităţi fără legătură cu cea a interbelicilor, ci una textualizantă, a identificării corpului cu textul. Gheorghe Crăciun, capul teoretic al generaţiei, consideră autenticitatea textuală metoda de lucru a optzeciştilor şi procedeul care-i individualizează ca generaţie.

Romanul optzecist s-a învrednicit de exegeze importante, semnate de Carmen Muşat, Simona Sora, Mihaela Ursa, la care se alătură şi studiul recent al Mariei Şleahtiţchi, Romanul generaţiei ’80. Construcţie şi reprezentare (ediţia a II-a, Ebook, 2015). Autoarea porneşte de la certitudinea că generaţia optzecistă reuşeşte „sincronizarea deplină a literaturilor estice şi central-europene cu direcţiile generale ale paradigmei occidentale”. Scriitorii vizaţi probează convingător acest fapt. Polonezul Andrzej Stasiuk, ucraineanul Iuri Andruhovîci şi un rus, Andreï Makine, deşi provin din spaţii culturale diferite, participă la constituirea unei paradigme comune a optzecismului. Traumele memoriei, debusolările tranziţiei, malformaţiile conştiinţei sociale posttotalitare etc., ilustrate de aceşti autori din spaţiul ex-sovietic, sunt incluse în proiecte narative mizând pe ironie, ludic, carnavalesc şi o arhitectonică palimpsestică, labirintică, sinusoidală.
Eul modernist, unitar şi egal cu sine în orice situaţie este un mit înlăturat de optzecişti
prin impunerea eului polifonic, descentrat, multiform, ca o confirmare
a corporalităţii sale complexe, dar şi ca o oglindă a lumii fragmentate în care trăieşte.
Scriitura corporalizată, autoscopică, autoreflexivă, intertextualizantă, fragmentaristă,
teoretizarea senzorialului, accentul pe poetică etc. sunt achiziţii optzeciste, care
nu şi-au pierdut nici acum rolul de omologare a literaturii române. De aceea, alegerea
Mariei Şleahtiţchi pentru palierul românesc al cercetării sunt, în mod firesc, scriitorii corporalităţii şi ai corporalizării textuale, Gheorghe Crăciun şi Mircea Cărtărescu.

Pupa russa este considerat pe bună dreptate romanul care a oferit literaturii române
un personaj feminin de o autenticitate răscolitoare, viscerală (Leontina e un nume
cu viscerele la vedere, cum semnala însuşi autorul). Leontina reprezintă „o lume
construită din percepţii şi senzaţii olfactive, tactile, gustative, din reflexele unei memorii
a simţurilor”. Şi, continuă autoarea, „anume percepţia lumii prin simţuri, prin
structura corporală a fiinţei umane, constituie marea noutate a romanului lui Gheorghe
Crăciun”. La fel şi personajul lui Cărtărescu, din Travesti, este un captiv în stihia
propriei interiorităţi. Efortul maturului este, prin urmare, cel „de-a se înţelege pe sine,
de a deconspira himera propriului labirint, de a evada din subconştient”.
Optzecismul literar este programatic orientat să elucideze relaţia sinelui cu ipostazele
textuale ale acestuia. Eul empiric nu se mai disociază de cel auctorial. De aici
puternica încărcătură autobiografică a textului şi prezenţa masivă a autorului în scriitură. Între lumea textului şi realitate, graniţele se pierd cu desăvârşire. Tema cea mai frecventată a literaturii, iubirea (dintre două persoane), într-o existenţă viciată de livresc se textualizează, vizând relaţiile dintre autor-text-cititor. Aceste realităţi narative autoarea le identifică în special la Mircea Cărtărescu şi Em. Galaicu Păun.

Un merit deosebit al studiului Mariei Şleahtiţchi este analiza contribuţiei
basarabenilor la constituirea paradigmei generaţioniste a optzeciştilor. Optzeciştii basarabeni sunt prima generaţie care intră firesc, pe uşa din faţă, în galeria literaturii
de peste Prut. Autodidacţi, fără pregătire literară în cadrul cenaclurilor, ei au experimentat totuşi cu succes livrescul, experimentul textualist ironia şi autoironia relativizantă şi alte procedee postmoderniste. În viziunea Mariei Şleahtiţchi, cel mai prolific optzecist basarabean este Ghenadie Postlolachi, iar cel mai inventiv şi original
e Em. Galaicu Păun. Sunt supuse unui exerciţiu hermeneutic riguros şi romanele
optzeciştilor Vasile Gârneţ, Vitalie Ciobanu, Nicolae Popa, Anatol Moraru, Constantin
Cheianu, Val Butnaru.

La toţi autorii luaţi în colimator, autoarea studiului le analizează cu fineţe
şi subtilitate arhitectonica romanelor, sistemul de personaje, registrele limbajului
narativ, viziunea asupra lumii etc., acestea configurând o poetică generaţionistă viguroasă estetic şi reprezentativă ontologic, şi care şi-a găsit, în persoana Mariei Şleahtiţchi, un exeget de referinţă.

http://www.if.asm.md/reviste/philologia_5-6–20-17.pdf

Publicat în critică literară, Literatura, Receptare | Etichetat , , , , , , | Lasă un comentariu

Despre „Romanul generației `80”, în spațiul limbii ruse

Ченушa Ф.Е. Мария Шляхтицки: роман поколения 80-ых. Структура и изображение cover225x225

АННОТАЦИЯ

В статье проводится анализ романа поколения 80-ых Молдовы и Румынии сквозь поэтическую призму жанра на основании книги «Роман поколения 80-ых. Cтруктура и изображение» («Romanul generației ’80. Construcție și reprezentare»), cоставленной Марией Шляхтицки, литературным историком и критиком из Республики Молдова. Цель данной статьи – показать характерные особенности транснационального и румынского романа поколения 80-ых на основе анализа романов писателей, представляющих данное поколение, с учетом стратегий и методов ведения повествования. В статье рассматривается поэтика румынского романа восьмидесятых с правого и левого берегов Прута, а также русского, украинского и польского романов. Также в статье выявляются общие поэтические признаки этих романов, что дает право истории литературы считать, что поколение 80-ых вышло за пределы национальной литературы.

ABSTRACT

The article analyzes the novel of the 80s generation in Moldova and Romania in terms of gender poetry based on the book „The Novel of the Generation of the 80’s. Its Construction and Representation” by Maria Sleahtitchi, a critic and literary historian from the Republic of Moldova. The purpose of this article is to show the generational features of of the 80s transnational and national novel, focusing on the addressed theme, its narrative strategies and techniques. The paper deals with a poetic discourse of the 80’s Romanian novel from the right and the left bank of the Prut river, as well as the Russian, Ukrainian and Polish one. The study establishes the common poetic meanings of these novels, which justifies the literary history to consider that the 80s generation has crossed the boundaries of the national literature.

Ключевые слова: роман, поэтика романа, постмодернизм, техника повествования, текстуализм.

Keywords: novel,the art of the novel, postmodernism, narrative techniques, textualism.

Textul poate fi citit în revista Universum: филология и искусствоведение:

http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5538

Imagine | Publicat pe de | Etichetat , , , , , | Lasă un comentariu

Anul literar 2016, în Basarabia. Proza

Circulă vorbe cum că în anul 2016 producția literară a fost cam subțirică, că nu s-au prea publicat cărți importante. Ceea ce am avut eu în față contrazice însă gura târgului. În domeniul prozei s-au publicat mai multe cărți. Cărți de proză scurtă și romane. O parte din titluri le aveam deja pe masa mea de lucru, o parte mi-au fost puse la dispoziție de Uniunea Scriitorilor și o parte va fi rămas în afara posibilităților mele de a le citi. Așadar, bilanțul (vorba vine) va fi, și din cauze obiective, parțial.

În genul prozei scurte au văzut lumina tiparului patru cărți. Dumitru Crudu, care s-a recomandat cititorului ca poet, romancier și dramaturg, a publicat cea de-a doua carte de nuvele,  Salutări lui Troțki (București, Univers). Informația de pe ultima copertă precizează că volumul a fost declarat „câștigător al Concursului de manuscrise organizat de Editura Univers”.  În 2012 scriitorul scotea de sub tipar volumul Oameni din Chișinău, care, așa cum s-a scris, „poate fi citit atât ca un volum de proză scurtă, cât şi ca un roman”. Dumitru Crudu își ia subiectele din cotidianul imediat. Și romanele, și dramaturgia lui respiră cu plămânii prezentului, el fiind unul din autorii care scanează în lucrările sale viața cea de zi cu zi. În plus, el știe să îmbine realitățile de document ale cotidianului cu ficționarea în proces. Adică, întâmplările banale, cum ar fi cea din barul Kokos bunăoară, devin literatură prin forța de literaturizare a actului narativ și al scriiturii însăși. Întâmplările povestite de personajele lui Dumitru Crudu capătă, neașteptat, în virtutea clișeelor cultural-istorice din care se compune modul nostru de a ne raporta la realitate, semnificații literare, și chiar dimensiuni livrești. Conform tabietului speciei, nuvelele se încheie cu poante umoristice, autorul știind să valorifice, adesea destul de reușit, situațiile comice. Universul uman din proza scurtă a lui Dumitru Crudu este divers, cuprinzând atât coțcăriile adolescenților hoți, apoi pușcăriași, cât și dramele cuplurilor  sparte. Deși umorul străbate cartea în întregime, lumea lui Dumitru Crudu este în general tristă. Ea emană neîmpliniri, rateuri. Nuvelistul   Dumitru Crudu este un fel de cronicar al „copiilor de pe natura” lumii de azi, cu tot ce are ea mai tipic și neordinar totodată. Cartea a primit titlul nuvelei Salutări lui Troțki, nuvela care așază universul ei în zona anecdoticului, a unui cotidian carnavalesc și distopic.

Lucreția Bârlădeanu, poetă, prozatoare, eseistă, a publicat volumul de nuvele  Tunica portocalie (Chișinău, Prut Internațional). Cartea este declarată câștigătoare a concursului de manuscrise organizat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova. Situată la frontieră dintre ficțiune și memorialistică, proza Lucreției Bârlădeanu propune, în cele mai multe nuvele, o viziune mai cu seamă feminină asupra lumii. Deși aș remarca totuși în contextul vocilor feminine, care povestesc sau rememorează diverse întâmplări, nuvelele Urna cu cenușă, Cécile în care naratorii sunt bărbați. Și în Tunica portocalie, ca și în cartea de nuvele a lui Dumitru Crudu, se remarcă impresia de combustie personală, folosită de scriitori în ideea de susținere a ritmului unui imaginar cu resurse autobiografice. Așadar, povestitoarea se mișcă între Chișinău și Paris, evocă confesiuni către Vasile Gârneț, bunăoară (Decor pentru un rendez-vous) etc. Scriitoarea construiește în nuvelele sale un topos european, care absoarbe și Basarabia, de la Tătărăuca Veche, la Chișinău, București, Paris. Ea creează sau evocă din propriile-i amintiri și reflecții o serie de chipuri feminine memorabile. Pe mine m-a convins mai cu seamă chipul bunicii Nadejda din nuvela Variații pe o temă poloneză. În final, dacă admitem că titlul cărții face parte din contractul de lectură cu cititorul și că definește conceptual cartea, menționez că ea stă sub semnul erosului, întrucât nuvela Tunica portocalie reconstituie istoria unei escapade erotice la mare.

Scriitorul Iulian Filip semnează în anul 2016 și ca prozator. Cartea de proză scurtă Nuca lui Newton (Chișinău, Prut) a fost editată de asemenea cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.  Alcătuită din patru părți, Nuca lui Newton are drept principiu de organizare criteriul tematic: I. Prozele din ce în ce mai scurte, II. Prozele cu sofieni, italieni și alți neoitalieni; III. Proze despre moarte și pomeni; IV. Proze cu 2 folcloriști.  Volumul se deschide cu nuvela-parabolă Recolte vărgate din tancul dezgropat, în care, într-un ritm alert, se povestește istoria sătenilor de la Sarata Cotului și a lui Venea. Venea transformase tancul în incubatorul Colorado, „care plodea gândaci din ce în ce mai mulți și mai mășcați”. Personaje dinte cele mai diferite populează nuvelele lui Iulian Filip. El recreează o lume, o reinstituie prin vocea povestitorului din întâmplări, povești depănate de condrumeții destinului, preponderent trăite aici, în Basarabia (la Sofia, la Ialoveni…), dar și în Egipt sau printre italieni și alte neamuri. Deși include nuvele și miniaturi subsumate în accepție tradițională genului ficțional, prozele lui Iulian Filip, în majoritatea lor, poartă un pronunțat caracter memorialistic. Adesea printre impresiile de călătorie sunt croșetate versuri, fragmente de piese, impresionând prin dezinvoltură și ritmul viu al povestirii. Întrucât am mers pe ideea comentării titlului, menționez și în acest caz că miniatura Nuca lui Newton este textul generic care îl pune pe narator în relație cu întâmplarea, cu gestul și semnificația lui, cu ceilalți. Aici, niște copii… Copiii care aruncă ciomegi în nucii de pe marginea drumului, adunându-și roada. O lume aparte,  acești copii din grijile zilei de azi.

Dumitru Apetri, care s-a recomandat de-a lungul anilor ca istoric literar și exeget, a publicat volumul de proză Amiezi răcoroase (Chișinău, CEP al USM). Cartea este eterogenă ca specie, incluzând nuvele, schițe-portret, crochiuri, evocări. În secțiunea cu cele zece nuvele autorul a inclus scurte istorii pe teme cotidiante: despre bunici și nepoți, despre un cuplu care a înfiat un copil, despre cizmarul  Arcadie din Cernăuți, istoria lui Aurel etc. În general, cu câteva excepții, povestitorul acestor miniaturi și nuvele reconstituie crâmpeie din viața pe care autorul a cunoscut-o în Bucovina sa natală.

O scurtă concluzie cu privire la profilul cărților de proză scurtă: proza scurtă reprezintă un amestec evident de ficțiune și biografic, autobiografic; nota memorialistică, impresiile de călătorie, meditațiile, confesiunile par să erodeze irecuperabil ficționalul; proza scurtă se deficționalizează.

Romanul anului 2016. Deși nu s-a publicat un număr mare de romane, genul ne-a oferit surprize semnificative. Scriitorul Savatie Baștovoi a publicat cartea Învățăturile unei prostituate bătrâne către fiul său handicapat (București, Cathisma). Am scris o cronică la această carte (este de găsit în revista Moldova, ultimul număr pe anul 2016), de aceea nu voi face prea multe referințe la el. Ce cred despre el se poate citi in extensio. Menționez doar că este cel de-al treilea roman publicat de Savatie Baștovoi și că el reușește și de astă dată să pună diagnoza exactă Basarabiei. Altfel decât în romanul Iepurii nu mor (altfel de concept, altfel de scriitură, altfel de efecte), noul roman al lui Savatie Baștovoi reflectă realitatea dură, tragică în care se află basarabeanul.  Acțiunea romanului începe într-un orfelinat din nordul Republicii, avându-i ca protagoniști pe Nicolae, fiul Eleonorei (tânăra de cândva care, la îndemnul mamei sale, și-a abandonat fiul, s-a prostituat, a emigrat clandestin și s-a căsătorit în cele din urmă în Italia – tipica istorie a basarabencelor), pe Serioja, Karlik, Aliona, grupul celor ce au hotărât să evadeze din orfelinat, și se sfârșește într-una din închisorile moldovenești. Înainte de a ajunge pe masa cititorului, textul romanului a fost ecranizat într-un scurt metraj, care s-a bucurat de apreciere. Fără îndoială, romanul merită atenția cititorului.

În aceeași zonă a dramei basarabene se situează și cel de-al doilea roman al scriitorului Val Butnaru, Negru și roșu. 1930-2056 (Chișinău, Litera). Recomandat ca dramaturg, Val Butnaru, cu cel de-al doilea roman al său, confirmă și ca romancier. La prima lectură (cu respectarea ordinii propuse de text) se creează impresia că noul roman rămâne întrucâtva în linia scriiturii primului său roman, Cartea nomazilor din B. În tot cazul, romanul reprezintă în bună măsură o criptogramă, care necesită descifrare. Deși se citește relativ ușor (se remarcă relaxarea frazei și a discursului față de stilistica primului roman), romanul necesită un anumit nivel de înțelegere din partea cititorului. Conceptul romanului ieroglifă presupune ambiguizare și instituirea unor linii semantice oculte, la care va avea acces mai puțină lume. Acest tip de roman i-a solicitat autorului un plus semnificativ de imaginație și o arhitectură mai sofisticată. În general, Val Butnaru este autorul care își construiește romanele. El reprezintă lumea ambiguizată și distopică a realităților basarabene în faliile trecutului și în cele ale viitorului, iar cupele timpului adesea își scurg nisipul în direcții inverse. Impresia generală care te copleșește, prima impresie, este de lume  alienată, în care întregul capătă proporții debilizate, distrofice, urieșești sau fragilități de bibelou. Pe întinderea a 126 de ani Negru îl urmărește obsedant pe Roșu. Val Butnaru insistă în ideea sa de a crea un roman în care nu doar s-ar povesti istorii captivante și verosimile, dar în care ar funcționa și o complexă paletă de simboluri, semnificații, relații, intertextualizări de adâncime. Așa cum ne îndeamnă autorul în Nota de la începutul cărții, am recitit romanul în ordinea cronologică a capitolelor (ele fiind numerotate), din care am desprins linia magistrală a dușmăniei și invidiei bărbaților din familia Negru față de bărbații din familia Roșu. S-ar părea că între aceste două șiruri de bărbați a stat tot timpul femeia. Iar femeia îl alegea întotdeauna pe Roșu, alegea cu instinctul, se pare, simțind un rău ancestral înfipt în carnea tuturor Negrilor. La cea de-a treia lectură a romanului, una de retrospecție și sinteză, din toate relațiile textului cu arhetipurile biblice, cu structurile clasicizate ale literaturii culte, cu teoriile filosofice și cele de fizică cuantică, cu detaliile din realitatea obiectivă, prototipul/prototipii privesc ironic și sfidător, mefistofelic de printre rândurile cărții.

Tatiana Țîbuleac, care debutase în 2014 cu volumul Fabule moderne, a lansat primul său roman, Vara când mama a avut ochii verzi (Chișinău, Cartier).  Deși are pe copertă anul 2017, cartea a apărut în noiembrie 2016. Romanul, una din revelațiile literare ale anului, are forma unui zguduitor text-memorii scris de  Aleksy, un tânăr cu probleme de personalitate, la îndemnul psihiatrului său. Naratorul reconstituie ultima jumătate de an din viața mamei sale, pe care o detestă, o urăște, neștiind că o iubește de fapt. Mama lui Aleksy este bolnavă de cancer, iar fiul ei, un timp, nu bănuiește nimic. Tot ce simte el este ură. Dramă și tragedie încorporată în altă dramă și tragedie, provocată de altă dramă și tragedie, cu un singur reper imperturbabil – bunica, aceasta este lumea în care își treasc crizele personajele Tatianei Țîbuleac. Povestitorul își reconstituie vârsta adolescenței – rebele, turbulente, schizoide. Vârsta când, lipsit de dragostea mamei, care pleacă în sine, se izolează de lume timp de șapte luni după moartea fiicei, și părăsit de atenția tatălui, plecat din familie pentru o altă femeie, Aleksy este devorat de o ură acerbă față de mama sa. Undele puternice ale acestui sentiment se vor reîntoarce peste ani în dragoste și compasiune pentru ființa maternă. Cartea se situetează dintru început pe un nivel înalt al trăirilor sufletești, al suferinței umane și nu coboară nicicând de la acea înălțime. Și scriitura, și conceptul cărții susțin valoarea ei. Scriitoarea Tatiana Țîbuleac transferă spațiul acțiunii din romanul basarabean în alte zone. Personajele sale nu sunt basarabeni, nu sunt nici români la modul general. Sunt europeni. Faptul mi se pare simptomatic pentru mutațiile care se produc în literatura de limbă română.

Aș remarca în context și alte câteva apariții: romanul Doinei Postolache Vicii 18+ (București, Tracus Arte); romanul Liliei Bicec-Zanardelli Bumerang (Chișinău, Cartier); romanul lui Igor Volnițchi Călătorind pe aripi de înger (Chișinău, Estetini). În continuarea expozeului voi face succinte referințe la doi autori tineri pe care i-a lansat Editura Bestseller. Este vorba de Andreea Russo, debutantă în 2015 ca autoare de roman (cartea Amintiri din viitor a luat premiul Salonului internațional de carte pentru copii și tineret). În 2016 a semnat volumul II al romanului și Fata cu vise alb negru, un alt roman. Zic „roman”, întrucât această specie anume își revindecă atât autoarea, cât și editorul.  Cel de-al doilea autor, cu romanul căruia voi încheia succinta prezentare,  este Vitali Cipileaga, care  a publicat în anul 2016 romanul În umbra pașilor tăi, o carte pe tema dragostei, despre  suferința umană și destinul neîmplinit. La baza romanului stă istoria unui cuplu de îndrăgostiți, Theodor și Andreea. Iubita moare în urma unui teribil accident rutier pe una din străzile din România. Cordul ei este transplantat unei alte fete care zace la spitalul Floreasca. Prozator în formare, Vitali Cipileaga este unul din cei mai citiți autori din Basarabia.  Am aflat că din 23 decembrie până în 23 februarie cartea lui s-a vândut în 10 mii de exemplare. Nu judec valoric această realitate. Mai am nevoie de timp ca să înțeleg aceste realități. Acum le consemnez și constat că în literatura actuală, pe piața cărții se produc mișcări neașteptate sau poate tocmai așteptate. Apar nume noi și asta este încurajator. Acești autori scriu, scot cărți și, se pare, îi interesează mai puțin calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor. Am fost curioasă să aflu de unde își iau acești autori tineri cititorii?  Care este și unde se află bazinul lor?  Semnificativ mi se pare că ei beneficiază din plin de spațiul cultural unic al limbii române, Prutul nu mai este râul despărțirii. În cazul lui Vitali Cipileaga mi s–a spus că s-a lansat inițial ca scriitor de/pe blog, iar blogul lui  ar fi  avut la un moment dat 10 milioane de vizitatori. Nu știu cum se operează în acest sistem, nu pot spune cât adevăr este aici și cât fals. Este evident însă că acești autori de cărți se manifestă într-o lume nouă, care are un anumit gust, care preferă un anumit tip de literatură. Această lume nouă este, de ea nu poți face abstracție. Să fim atenți la literatura actuală, la noutățile ei, indiferent din care zone anume ar veni ele.

Câteva bife referitoare la romanul anului 2016:  diversitate tematică, conceptuală, stilistică, de scriitură; mize diferite; lărgirea ariei geografice; ieșirea în spațiul unic al pieței de carte în limba română; ștergerea diferențelor…

Repere pentru concluziile generale: preponderanța romanului asupra prozei scurte; lărgirea geografiei literare; autori tineri, viziuni noi, noi cititori; modalități inedite de promovare; literatura reprezintă, dar ea necesită strategii de reprezentare; literatura este imagine, ea tot are nevoie de imagine; provocarea noilor tehnologii de informare și comunicare.

23 februarie 2017

Publicat în 1, critică literară, Literatura | Etichetat , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Cum respiră femeile

Punct. Orice am spune despre spectrul politic de pe Bâc, oricare ar fi amplitudinea geopolitică a actualei campanii electorale pentru ocuparea funcției de președinte al Republicii Moldova, oricare vor fi consecințele acestui maraton, spre deosebire de alte exerciții electorale, de această dată defilarea politică s-a diversificat prin memorabile prezențe feminine. Ele au umplut imediat spațiul, creând impresia că sunt majoritare, că în campanie s-au angajat preponderent femei. Este o impresie falsă, firește, chiar dacă politicienii bărbați au dat destule semne că ar conta mai puțin. La momentul când scriu  aceste rânduri, am certitudinea că unii nu mai contează deloc. Bărbații neamului au eliberat scena electoralei rapid (ca) la comandă. În rezultatul negocierilor politice și geopolitice, femeile pare să domine politica moldovenească, iar jocul lor devine tot mai spectaculos. Valul le-a ridicat sus de tot. Ar fi un prilej de bucurie? Probabil. Și bucuria n-ar fi proastă, întrucât emanciparea a ajuns, cu bune, cu mai puțin bune, și pe meleagurile noastre. Cu toate acestea, impulsurile de bucurie sau mândrie sunt luate în stăpânire imediat de presimțirea unei noi curse. Totul poate fi spre bine și totul poate fi un joc. Mai subtil, mai perfid, dar care, în cele din urmă, ar fi menit să mai prostească o dată electoratul. În câmpul politicii moldovenești s-au produs totuși schimbări calitative. S-a reușit impunerea unei noi tipologii a politicienei. Școlită, activă social, cu experiență organizatorică pe varii niveluri. Dar, în bună măsură, mai toate aspirantele la funcția de președinte cumulează și câteva trăsături din arhetipul amazoanelor. Nu au exclus radical bărbații din trib. Nici nu s-a pus problema. Ei s-au autoexclus. Bărbații, de obicei energici și gregari, au acceptat să se retragă în spatele cortinei sau, subtili și perfizi, s-au instalat acolo dintru început. Ei le asigură protagonistelor lor ascensiunea. Amazoanele politicii autohtone au moștenit însă, în bună parte, caracterul războinic. Bărbătoase și într-o anumită măsură masculinizate – unele, delicate, aproape diafane – altele, ele reprezintă în esență spirite combative. Cu un debit verbal excelent, ele re-acreditează totuși discursul clișeizat și abundent demagogic. Era de așteptat că femeile vor aduce în politica moldovenească un comportament nou, care va schimba modelul. Ele însă și l-au adoptat pe cel  al concurenților lor de gen. Altfel, agresivitatea, aroganța, ironia, trufia, cinismul, din partea oricui ar veni, oricare sursă de gen ar avea (feminină sau masculină),  nu reușesc să asigure unitate, conciliere și coeziune socială. Astfel de strategie electorală este o dovadă în plus că multe din personajele feminine ale dramei electorale puse în scena politică a Republicii Moldova în astă toamnă nu sunt ceea ce vor să pară. Iar bulversările de ultimă oră, mișcările fulgerătoare din culisele politicii și geopoliticii au amestecat mai degrabă lucrurile decât le-ar fi lămurit. În schimb a devenit cert că în spatele politicienelor de succes stă un bărbat puternic. Ceilalți lideri de partide, executând  exemplar „La loc comanda!” nu au făcut decât să se dea într-un spectacol de mâna a doua dintr-un teatru de mâna a doua. Jocul cel mare se face în altă parte.

Contrapunct. De la vârfurile politicii la viața reală distanța-i de-un contrapunct. În cele din urmă contează ceea ce rămâne. Volumul de poezii Femeile iubesc cum respiră (ediția a  II-a, Editura Vinea, București, 2016) semnat de poeta Călina Trifan este una din acele cărți care îți dau curajul să trăiești, îți revelează frumusețea netrecătoare a lumii și ambiguitățile încântătoare ale sufletului de femeie. Călina Trifan, scriitoare cu acte în regulă, a publicat până în prezent zece cărți, dintre care șapte de poezie. Discretă, profundă și rafinată, ea cultivă o poetică a cotidianului feminin. Spuneam altă dată că „poezia ei este străbătută de la un capăt la celălalt de o palpitație aparte”, că eroina ei „îşi asumă frământările, angoasele, bucuriile, împlinirile şi eșecurile femeii în general”. Întâmplarea de a fi trebuit să te naști femeie, de a te dărui prin iubire celuilalt instituie în cartea ei căldura intimă a unui culcuș, în care dorm laolaltă puii, nemaiîntâlniții pui ai unui nevăzut animal sacru, puii singurătății, ai așteptării și cei ai iubirii. Femeile poartă acel culcuș în sufletele lor, acolo unde tăinuiesc atâtea minuni despre care lumea habar nu are. Apoi ele iubesc într-un fel anume. Poate pasional, poate detașat și ironic. „Femeile iubesc cum respiră/ lacom sacadat/ ele tremură ca varga –/ de pe capul iubiților lor,/ vezi Doamne,/ un fir să nu cadă!/ Când lumina ochilor îşi găsesc/ înaripate/ nu mai ating pământul/ toată căldura şi lumina orbitoare/ soarele de pe cer/ de la ele o împrumută” (Inimă în floare). Călina Trifan se identifică cu personajul său care se dăruiește fără rest iubirii și grijii pentru celălalt, dar nu întârtata încât să nu-și ia distanța necesară observării  spectacolului întreg (acest vers scurt „vezi Doamne” spune totul). Sensibilitatea poetei este urmată de o notă de relativizare a observației și discursului care pune universul liricii ei într-un fel de simultaneitate a contrastelor. Deși mai multe poezii evocă stările poetice ale inimii, rețin dintr-o dată acest poem de dragoste: „Iubirile târzii sunt ca vinul/ de Cabernet/ băut în vârful buzelor/ în loc să stingă setea/ mai tare o aţâţă// după atâtea repetiţii/ trebuia să stăpânim rolul perfect/ că nu e totul în mâinile noastre/ am aflat la premieră // să iubeşti şi să mori nu-i târziu/ niciodată” (Iubirile târzii). Poeta Călina Trifan are preferințe pentru poezia gnomică, cu versuri de efigie (Țărână, Cimitir, Dublă măsură, Tinerii, Sens, Iubirea, Destin etc.), care reprezintă adevărate instantanee lirice: „Delicatețe,/ nimeni nu te ia în seamă/ bănuți de aur/ călcați în noroi” (Risipă). Zâmbetul galeș al personajului ei, semn al umorului subtil, colorează în tonuri pastel inscripțiile lirice. Nu știu care îi este ratingul în gura lumii, ce spun despre Călina Trifan barometrele de opinie, nu am auzit să stea bocitorii sau propagandiștii pe la diverse emisiuni să-i ghicească soarta în bobi. Ea nici nu are nevoie de toate astea, deoarece poeta este prin ea însăși și nimic din afară și niciun fel de culise nu o fac să fie  altfel. Asta este adevărata ei putere: „Ai grijă de viaţa ta – n-o cruţa!/ Asta şi fac acum – / înfloresc ca o floare/ la capăt de drum/ orice ar putea însemna un început/ să răspunzi aşteptării e-o nebunie/ dar viitorul adânc/ încă n-a dezamăgit pe nimeni!” (Inscripție)

28 octombrie 2016

Publicat în revista Contrafort, nr. 09-10, 2016, p.2.

 

Publicat în 1, critică literară, Literatura, poeti contemporani, Politica, Receptare | Etichetat , , , , | Lasă un comentariu

Despre independență, cu scepticism

Un sfert de veac. Orice s-ar spune, timpul trece, pământul se învârte și lumea odată cu el. Statul Republica Moldova numără un sfert de veac. Douăzeci și cinci de ani de istorie agitată în încercarea de a construi, între Nistru și Prut, un stat modern. A-l construi într-un spațiu în care nu a existat niciodată un stat independent este un lucru extrem de greu, dacă nu cu totul imposibil. Se dovedește că voința populației, oricât de mare ar fi sau va fi fost, nu este de ajuns. Republica Moldova este la origini un fragment din statul medieval Țara Moldovei, un trofeu de război, pe care rușii l-au obținut în urma negocierilor de la Hanul lui Manuc din Bucureștii anului 1812. Contextul istoriei, interesele geopolitice pe care le-au avut întotdeauna și le au în continuare marile puteri în această zonă au marcat prea puternic mentalitatea locuitorilor dintre Prut și Nistru. La asta se mai adaugă faptul că nu am avut noroc de conducători buni. Lipsa de caracter, micimea oamenilor politici, neputința lor, lipsa spiritului de perspicacitate, a gândirii înțelepte și a faptelor chibzuite proprii adevăraților oameni de stat, care ar fi știut să-și asume riscuri, să facă sacrificii pentru a-și scoate concetățenii din impasul istoriei – toate astea au făcut ca în douăzeci și cinci de ani de independență lucrurile să meargă în general prost. O privire retrospectivă asupra începuturilor istoriei noi, căutând spre vârful piramidei sociale, poate constata că numele celor care și-au asumat conducerea țării nu se rețin prin nimic măreț. Nimic din ceea ce i-ar fi făcut pe moldoveni să aibă un trai mai bun nu le poți atribui. Din contra. Unde sunt deciziile îndrăznețe, riscurile personale ale înalților demnitari? Au lăsat în urma lor modele bune de urmat? Îi înghite nemilos conul de umbră al timpului. Parcă au fost, parcă n-au fost; parcă au fost aceștia, parcă alții… Anii 1988-1989 au adus un val nemaipomenit de entuziasm. Atâta încredere, atâta optimism, atâta bucurie de viață și neînfricare… Unde s-a scurs acea energie? Unde erau caracterele potrivite pentru a putea direcționa acea imensă energie umană și a o converti în fapte mărețe, în muncă asiduă și consecventă, demne de aprecierea urmașilor? În culisele acelui uriaș spectacol al deșteptării conștiinței naționale se puneau la cale planuri economice și financiare, se formau grupurile de interese, care își slobozeau de pe atunci tentaculele pentru a controla centrele de putere legale. În lumina reflectoarelor totul părea democrație autentică și libertăți cetățenești, iar în spatele lor se făceau jocuri personale și de grup, politice și, de bună seamă, geopolitice. Republica Moldova nu a avut nicicând independență reală, întrucât nu a putut să-și asigure puterea economică și financiară. Neputința a fost cauzată de punerea interesului personal mult înaintea interesului de stat. Astăzi lucrurile au devenit atât de clare, încât nu merită să mai aducem alte argumente. A căzut întregul edificiu al valorilor. Nimic nu mai ține, totul s-a decredibilizat. Schimbarea s-a produs, dar nu-i cea așteptată. S-a instalat forma vulgară a unei societății de consum în care totul este pus pe tarabă, de la relații de familie până la fonduri bancare. Lumea în care trăim și-a devalizat conținutul.
Totul se vinde, totu-i de vânzare. Totul a fost ticsit în sfera serviciilor, de la educație la emoții și sentimente. S-ar părea că nu-i nimic deosebit în expresiile: servicii educaționale, servicii de sănătate, servicii de consultanță… Serviciu/servicii. Dar acesta nu-i un simplu cuvânt. De fapt, limba nu are „simple” cuvinte. Cuvintele ei nu sunt jonglerii, ci se sprijină pe calupuri de sens. Ele nu numesc doar realitatea, ci o instituie, o țin în stăpânire. Așadar, trecerea activităților din sfera vieții sociale în domeniul serviciilor a deplasat modul de a înțelege sensul acestora și forma în care individul se raportează la ele. În toată gama de semnificații pe care le instituie cuvântul „servicii” este prezent și sensul cuvântului „cost”, „preț”. Totul intră în sfera comerțului, iar între remunerare și comerț există o diferență esențială. Firește, întotdeauna munca a presupus remunerare, dar introducerea educației, bunăoară, în sfera serviciilor înseamnă a vinde, a comercializa, a face negoț. Cum rămâne însă cu acea parte din activitatea educațională care nu poate fi cuantificată în valoare materială? Care e prețul, care e locul vocației, dragostei, dăruirii? Aceste calități nobile, pe care s-au întrețesut mileniile, azi s-au subțiat tot mai mult. Cauza acestor stări de lucruri se află în anii ’98-’99, când angajații sistemului bugetar nu au fost remunerați timp de mai bine de opt luni, apoi a început să li se aprecieze valoarea muncii în mochete, lenjerie de corp, cizme, căciuli etc. Dar n-o duceau toți așa de prost. Unii, mai isteți, traficau patriotism. Abia peste ani s-a putut vedea că mulți dintre cei care compuneau lozincile și animau scandările de la mitinguri și adunări naționale reușeau, concomitent, să intre în posesia unor imobile importante, vile urbane de patrimoniu, puneau pe roate afaceri. Toate acestea cu banii primiți pentru patriotism. Așadar, patriotismul a devenit, pentru unii, afacere prosperă, un fel de meserie. Prestatorii acestui serviciu, care se declară a fi identic cu dragostea de neam și țară, vor fi avut sau având și „carnet de patriot”. Se vor găsi, fără îndoială, curioși care vor pune cap la cap toate firele tranziției și vor depăna ghemul adevărului. Asta se va întâmpla însă peste ani. Cu ce ne alegem azi? Cine sau ce ne mai poate salva?
Frumusețea va salva lumea, iar pe noi, cultura. Mai toate performanțele acestor douăzeci și cinci de ani vin din sfera culturii. Este singurul domeniu unde, indiferent de politici, structurare/restructurare, reformă sau lipsă de reformă, lucrurile au mers. Cam de la sine, deoarece aici totul, în temei, se sprijină pe vocație. Nu-i vorbă că au fost perioade mai bune, mai puțin bune sau chiar rele de tot în ceea ce numim organizarea culturii, dar lucrurile n-au trenat. Republica Moldova este competitivă prin performanțele acestui domeniu. Cultura s-a integrat perfect și cu mult înainte în spațiul european. Asta s-a întâmplat pe contul artiștilor, scriitorilor, fără ca autoritățile, adesea, să facă vreun efort. Dar ce bine ar fi dacă ar ajunge la un nivel la fel de înalt traiul de zi cu zi al basarabeanului! Ce bine ar fi dacă statul Republica Moldova ar avea o fundație prin care ar sprijini oamenii de creație, întrucât eforturile Ministerului Culturii, demne de toată aprecierea, sunt insuficiente pentru cerințele actuale ale culturii și creației. Ce bine ar fi ca statul Republica Moldova să inițieze un program de traducere a literaturii de aici, angajând traducători profesioniști și edituri de referință din afară, care i-ar promova imaginea. Pentru asta ar fi nevoie de viziuni (care cred că nu lipsesc), de efort financiar, de talent organizatoric, de dedicație și de încredere în valorile pe care le naște acest pământ. Un teritoriu, așezat între Prut și Nistru, rupt de mai bine de două secole din matca sa, un spațiu care trage din greu să se constituie într-un stat modern, democratic și prosper, Republica Moldova.

23 august 2016

Contrafort,  Nr. 7-8 (251-252), iulie-august 2016

http://www.contrafort.md/categorii/despre-independen-cu-scepticism

 

Publicat în 1, eseu | Etichetat , , , | Lasă un comentariu